logo biale
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!
Co to znaczy być ministrantem?
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Zamyka ono cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego.

Święto to na przestrzeni wieków zmieniło nie tylko swoją nazwę, ale także charakter. Dawniej w liturgii święto to było nazywane "Oczyszczenia Maryi Panny" - "In purificatione Beatae Mariae Virginis". Dzisiaj natomiast w tym dniu akcent położony jest na Osobę Jezusa Chrystusa, który jest „światłością świata” i „światłem na oświecenie pogan” jak nazwał go starzec Symeon. Głównym wiec tematem tego święta przewijającym się przez całą liturgię, włącznie z pobłogosławieniem gromnic, jest światło. ofiarowanie panskieźródło: przeclaw.diecezja.tarnow.pl

W tradycji polskiej święto to nazywane było, i przez wielu jest tak nazywane nadal, świętem Matki Bożej Gromnicznej. Począwszy od IX wieku wierni w tym dniu przynoszą do kościoła świece do pobłogosławienia zwane gromnicami. Procesja z płonącymi świecami na początku liturgii jest znakiem nowego kroczenia przez życie w jedności z Jezusem. Wartą utrzymania tradycją jest, iż gromnice wykonywane są z wosku, przez co po ich zapaleniu dom napełnia się pięknym zapachem. gromnicaźródło: commons.wikimedia.org

Istnieje wiele tradycji związanych z gromnicami, niektóre z nich są niestety zapominane. Poświęconą w kościele świecę starano się zanieść do domu, aby rozpalić od niej ogień, który miał zwiastować zgodę i miłość w rodzinie. Gromnicę zapalano również w trudnych dla gospodarstwa chwilach, takich jak burze i gradobicia. Postawienie w oknie świecy ma chronić dom. Dawniej kreślono również dymem z gromnicy znaki krzyża na piecu, drzwiach, oknach oraz tragarzu (belce stropowej). Miały one służyć jako „zapory” przeciw złu i nieszczęściom, jakie mogą zaszkodzić domostwu. Gromnicę wkłada się również w ręce umierającego, na pamiątkę nieśmiertelności wysłużonej przez Chrystusa. Świece te powinny być przechowywane w godnym miejscu i używane wyłącznie do celów religijnych. 

Symbolika światła w dzień Ofiarowania Pańskiego jest szczególna. Światło oznacza Chrystusa i życie łaski w naszych duszach. Jeżeli w tym dniu trzymamy świecę i niesiemy ją w procesji, to jest to symbol bardzo znaczący, bo tak mamy nosić Chrystusa, jako początek i źródło łask życia duchowego.

ACh