logo biale
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO
Co to znaczy być ministrantem?
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

Obchodzimy dzisiaj liturgiczne wspomnienie świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, których w 1980r. Papież Jan Paweł II ogłosił – obok św. Benedykta - współpatronami Europy. 

Święty Metody urodził się między 815 a 820 rokiem. Na chrzcie otrzymał on imię Michał, które zmienił wstępując do zakonu. Już w młodości posiadał wybitne uzdolnienia prawnicze, dlatego postanowił rozpocząć karierę urzędniczą. Szybko został archontem – zarządcą cesarskim w jednej ze słowiańskich prowincji. Z czasem zrezygnował z urzędu i wstąpił do klasztoru w Bitynii, gdzie szybko został przełożonym. 

cyryl metodyźródło:drogaikony.org.plŚwięty Cyryl urodził się w 826 roku w Tesalonikach. Jego właściwe imię to Konstanty. Po studiach w Konstantynopolu został bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia. Z czasem odsuwał się na ubocze, podejmując w szkole cesarskiej wykłady z filozofii. W 855 r. udał się do klasztoru w Bitynii, gdzie przebywał jego starszy brat.

cyryl metody matejkiŚwięci Cyryl i Metody na obrazie Jana MatejkiNajpierw na żądanie cesarza obaj wyruszyli do kraju Chazarów, aby pomóc rozwiązać spory religijne miedzy chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Co ciekawe, Cyryl przygotowując się do tej misji nauczył się języka hebrajskiego i syryjskiego. Potem decyzją patriarchy – św. Ignacego, udali się do Bułgarii, gdzie pracowali przez 5 lat. Następnie książę Rościsław zwrócił się do nich z prośbą o rozpoczęcie misji chrystianizacyjnej na Morawach. Tam wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany alfabetem greckim. Po przekształceniach dokonanych przez jednego z uczniów św. Metodego, pismo to nazwano cyrylicą. Św. Cyryl zasłynął także z przetłumaczenia Pisma Świętego na język starocerkiewno-słowiański. Początkowo święci za swoje działania byli prześladowani, jednak po wyborze na papieża Hadriana II sytuacja uległa polepszeniu. Ich uczniom zostały udzielone święcenia kapłańskie, a ich słowiańskie księgi rozpowszechniane. 

Pod koniec życia Cyryl wstąpił do jednego z greckich zakonów, gdzie zmarł 14 lutego 869 r. Po jego śmierci Hadrian II konsekrował Metodego na arcybiskupa Moraw i Panonii oraz dal mu uprawnienia legata. Kontynuował swoje misyjne dzieło, nawet podczas narastających napięć między Rzymem a Konstantynopolem oraz papieżem a władcami świeckimi. Zmarł dopiero 6 kwietnia 885 r. 

Obecnie ich językiem w liturgii posługuje się kilkadziesiąt milionów prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci zostali nazwali apostołami Słowian. W czerwcu 1985 roku, Papież Jan Paweł II ogłosił swoją czwartą encyklikę, która nosiła właśnie tytuł Slavorum apostoli – Apostołowie Słowian.

źródło: brewiarz.pl

JU