logo biale
Co to znaczy być ministrantem?
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

Gorzkie żale to nabożeństwo odprawiane w Wielkim Poście, w niedziele, w godzinach popołudniowych. Tradycja tego nabożeństwa, połączonego najczęściej z adoracją Najświętszego Sakramentu, istnieje wyłącznie w Polsce.

chrystus chustaPrzebieg nabożeństwa bywa różny, w zależności od lokalnych zwyczajów, lecz jego typowa struktura wygląda następująco: po wystawieniu Najświętszego Sakramentu, odśpiewuje się Pobudkę. Po niej, następuje odczytanie Intencji, która zmienia się w zależności od części. Następnie wykonywany jest Hymn, Lament duszy nad cierpiącym Jezusem oraz Rozmowa duszy z Matką Bolesną, którą tradycyjnie śpiewa się w chórach męskim i żeńskim. Zwrotki nieparzyste - kwestie Matki Bolesnej śpiewają kobiety, mężczyźni zaś zwrotki parzyste - kwestie Duszy. Następuje śpiew Któryś za nas cierpiał rany, po którym zwykle ma miejsce kazanie pasyjne. Po kazaniu, w zależności od tradycji, można odśpiewać suplikacje lub inne dodatkowe pieśni. Całość nabożeństwa kończy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Gorzkie żale powstały w naszej ojczyźnie. Pierwszy raz to specjalne nabożeństwo pasyjne odbyło się w roku 1704, w kościele św. Krzyża w Warszawie. Nie minęło wiele czasu, aby zostało skutecznie wprowadzane w innych warszawskich parafiach, a następnie na terenie całej Polski. Ważny dla tego nabożeństwa, jest również rok 1707. Wtedy to wydano drukiem tekst gorzkich żali, pod tytułem: "Snopek mirry z Ogroda Gethsemańskiego, albo żałosne Gorzkiej Męki Syna Bożego". Wydawcami byli misjonarze św. Wincentego à Paulo - duchowni, którym zawdzięczamy tak skuteczne rozpowszechnienie się nabożeństwa na terenie całego kraju. Cykl gorzkich żali składa się z trzech części, tak więc w sześć niedziel wielkiego postu powtarza się on dwa razy. Istnieje też zwyczaj, iż po Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek, adorując naszego Pana w Najświętszym Sakramencie, odprawia się wszystkie trzy części, jedna po drugiej.

W XIX w. gorzkie żale były odprawiane nie tylko na terenie Polski, ale wszędzie tam, gdzie znajdowały się skupiska polonijne na emigracji. Naród polski był mocno związany z tą formą rozmyślania męki naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W tym roku mija już 313 rok od pierwszego odprawiena tego nabożeństwa.

Gorzkie żale do dziś zachowały swoją dawną formę. Ich żywotność i piękno archaicznego języka przez lata przyciągały i dalej przyciągają wiernych do kościołów w wielkopostne, niedzielne popołudnia. Starajmy się więc i my - zgromadzeni blisko ołtarza, rozważać mękę Chrystusa, aby gorzkie żale przenikały nasze serca i były okazją do wewnętrznej przemiany.
źródła: pijarzy.pl, polskieradio.pl