logo biale
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO
Co to znaczy być ministrantem?

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

sw jozef jezusCo roku, 19 marca Kościół obchodzi uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Tegoroczny obchód został jednak wyznaczony na kolejny dzień, 20 marca. Ma to związek z tym, że we właściwy dzień wspominania św. Józefa  w liturgii, wypadła niedziela Wielkiego Postu. Zgodnie z „Tabelą pierwszeństwa dni liturgicznych”, uroczystość św. Józefa musiała ustąpić III niedzieli Wielkiego Postu.

Jak wszyscy wiemy, św. Józef pochodził z domu i rodu Dawida. Wspominają to ewangeliści św. sw jozef ikonaMateusz i św. Łukasz. Został wybrany przez Boga na głowę Rodziny z Nazaretu. Mimo jego wysokiego pochodzenia, nie posiadał majątku. Zarabiał na życie jako stolarz i cieśla. Chociaż Maryja porodziła Jezusa dziewiczo, to św. Józef jest uważany za ojca Chrystusa. Był Jego ojcem według prawa żydowskiego i również ojcem nazywają go Ewangelie.

Imię św. Józefa wymienione jest w Ewangeliach 14 razy. Ostatni raz pojawia się on na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Święty Józef jest przedstwaiany w ikonografii jako starzec. Jego największymi czcicielami byli Św. Teresa z Avila i Św. Jan Bosko. Warto również wspomnieć, że św. Jan XXIII, papież, wprowadził za swojego pontyfikatu imię św. Józefa do Kanonu Rzymskiego, a decyzją Benedykta XVI (już za pontyfikatu papieża Franciszka) również wprowadzono je do pozostałych modlitw eucharystycznych.

W ikonografii św. Józef przedstawiany jest najczęściej z Dzieciątkiem Jezus na rękach, z lilią w dłoni, czasem również z narzędziami ciesielskimi. Jest patronem rodzin, ojców, robotników, stolarzy i gospodarzy.

źródła: brewiarz.pl, cbcpnews.com, wikimedia.org