logo biale
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO
Co to znaczy być ministrantem?

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

Dzisiejszy czwartek rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. Od czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego Kościół obchodzi pamiątkę najważniejszych wydarzeń w swojej historii - ustanowienia Eucharystii, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Święta Wielkanocy nawiązują do żydowskiej Paschy. Obchodzona jest ona na pamiątkę wyzwolenia Żydów z niewolii egipskiej. Słowo Pascha, w języku jidysz Pajsoch, oznacza przejście. Odnosi się to do przejścia Chrystusa ze śmierci do życia, które dokonało się poczas zmartwychwstania. 

Wielki Czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triduum Paschalne jest częścią Wielkiego Tygodnia, w którym Kościół wspomina ostatnie dni Chrystusa i przygotowuje się do największej uroczystości - Zmartwychwstania. Pierwsze wzmianki o celebracji Wielkiego Tygodnia pochodzą już z IV w. Do roku 1929 czas ten określano jako Triduum Sacrum. Obecnie używana nazwa pojawiła się w roku 1924. 

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Kapłaństwa i Euchartystii. Wspominamy wtedy Ostatnią Wieczerzę, którą Jezus wraz ze swoimi uczniami spożył w ostatnią noc przed męką. Doskonale opisuja to słowa pieśni "Sław, języku": "W noc ostatnią przy wieczerzy z tymi, których braćmi zwał, pełniąc wszystko jak należy, czego przepis prawny chciał. Sam dwunastu się powierzył i za pokarm z rąk swych dał". 

W ten dzień we wszystkich kościołach katedralnych odprawia się uroczystą Mszę Krzyżma. Sprawowana jest w godzinach porannych przez biskupa diecezjalnego i prezbiterów. Podczas tej Mszy św. poświęca sie nowe oleje, przeznaczone do namaszczeń: podczas chrztu, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa czy namaszczenia chorych. W trakcie Mszy odbywa się też odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Msza Krzyżma nie należy bezpośrednio do obchodów Triduum Paschalnego. olejeFoto: liturgiczny.pl

W czasie liturgii, po homilii, następuje odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Następnie miejsce ma obrzęd święcenia olejów. Święci się trzy ich rodzaje: krzyżmo (oleum chrisum), olej chorych (oleum infirmorum) oraz olej katechumenów (oleum catechumenorum). Dopusza się także osobne święcenie olejów; oleju chorych po modlitwie eucharystycznej, a krzyżma i oleju katechumenów po Komunii. Liturgia Mszy Krzyżma ukazuje jedność Kościoła w diecezji.

We wszystkich innych kościołach można odprawiać we Wielki Czwartek tylko jedną Mszę - Mszę Wieczerzy Pańskiej. Jest ona początkiem Triduum Paschalnego. Właśnie w czasie celebracji ten Mszy przeżywamy to co wydarzyło się w święto Paschy. Chrystus dał nam Siebie jako Pokarm na życie wieczne, jako Najwyższy i Wiekuisty Kapłan dokonał pierwszego przeistoczenia. Wielki Czwartek jest też świętem wszystkich kapłanów. Podczas paschy spożywanej z Apostołami Jezus nakazal czynić im to na pamiątkę. Stąd właśnie w liturgii Mszy Krzyżma pojawia się obrzęd odnowienia przyrzeczeń kapłańskich.

Podczas liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej, w trakcie hymnu Gloria, biją wszystkie dzwony i dzwonki. Po zakończeniu wszystkie milkną i dzwonią ponownie dopiero na hymnie Gloria śpiewanym podczas liturgii Wielkiej Soboty. Przez ten czas dzwonki zastąpione zostają drewnianymi kołatkami (łac. crepitacula lub tabulae). Symbol ten ma wymowny charakter - tryiumfalny i doniosły ton dzwonów jest przykryty płaszczem żałoby i smutku nad losem Jezusa Chrystusa.

mandatumFoto: liturgia.plW tym dniu po homilii ma miejsce specjalny obrzęd mandatum, który jednak jest stosowany tylko w niektórych kościołach. Polega on na obmyciu nóg 12 mężczyznom. Odwołuje się to do wydarzenia, w którym Jezus obmył nogi apostołom, dając przykład wiernej służby i miłości. Nazwa mandatum pochodzi od pierwszego słowa pieśni śpiewanej w trakcie tego obrzędu pt. "Mandatum novum (Przykazanie nowe daję wam)".

Umywanie nóg jako czynność liturgiczną wprowadzono ok. 649 roku. Do roku 1955 mandatum mogli wykonywać jedynie biskupi i opaci. 

Po Komunii św. następuje uroczysta procesja, podczas której Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony z tabernakulum do ołtarza wystawienia, potocznie zwanego ciemnicą. Symobolizuje ono miejsce uwięzienie Chrystusa, w którym czekał On na wyrok. Podczas procesji śpiewa się hymn "Sław, języku tajemnicę" i używa się kołatek. 

Jako że od Mszy Wieczerzy Pańskiej aż do Wigilii Paschalnej nie odprawia się Mszy św. (ale odprawia się liturgię) ołtarz pozostaje odkryty. Diakoni lub akolici zdejmują z ołtarza obrusy (łac. denudatio altaris). Symbolizuje to również obnażenie Chrystusa z szat oraz jego opuszczenia przez bliskich. Istnieje również zwyczaj wygaszania wiecznych lampek przy ołtarzu oraz pozostawienia otwartego tabernakulum.