logo biale
Co to znaczy być ministrantem?
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

Obchodzimy dzisiaj święto św. Marka Ewangelisty, który według tradycji Kościoła jest autorem najstarszej spośród czterech Ewangelii. Co ciekawe, Marek w księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan – Dzieje Apostolskie wspominają go jako „Jana, zwanego Markiem”

marek ewangelistaźródło: http://s.lsodt.pl/marekNie wiemy zbyt wiele o pochodzeniu św. Marka. Wiadome jest, że jego matka, Maria, była wdową i pochodziła najprawdopodobniej z Cypru. Uważa się, że to ona była właścicielką Wieczernika, gdzie Chrystus spożył z Apostołami ostatnią wieczerzę. Przypuszcza się także, że była jednocześnie właścicielką ogrodu Getsemani na Górze Oliwnej, na co wskazuje umieszczony jedynie w Ewangelii Markowej opis młodzieńca, który zbudzony przez żydowską zgraję, wybiega ze swojego mieszkania w samym tylko prześcieradle. 

Jego największą zasługą jest oczywiście spisanie zwięzłego opisu życia i nauki Pana Jezusa. Tekst tej Ewangelii powstał najprawdopodobniej w latach 50-60. Swoją relację rozpoczyna od chrztu Pana Jezusa i powołania Piotra na Apostoła. 

Swoją Ewangelię spisywał w Rzymie i nie była ona raczej skierowana do Żydów, gdyż często tłumaczy aramejskie słowa i żydowskie zwyczaje. Wspomina też znanych w rzymskiej gminie chrześcijańskiej: Aleksandra i Rufusa. 

Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy oraz miast takich jak: Bergamo, Wenecja, a nawet państwa Albanii.

źrodło: brewiarz.pl

JU