logo biale
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO
Co to znaczy być ministrantem?

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

mb czestochowska diamentowa sukienkaDzisiaj, 3 maja, obchodzimy w Kościele w Polsce uroczystość Najświętszej Maryi Panny - Królowej Polski. Święto to zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. W 1920 roku zatwierdził je dla Kościoła w Polsce jako święto II klasy, a dla diecezji częstochowskiej, lwowskiej i przemyskiej jako święto I klasy, papież Benedykt XV, a po reformie liturgicznej, będącej owocem Soboru Watykańskiego II, święto podniesiono do rangi uroczystości.

sluby lwowskie matejkoPobożność maryjna wśród Polaków jest ogromna i sięga początków naszego państwa. Najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki była swoistym hymnem narodowym - "Bogurodzica" jest tego przykładem. W drugiej połowie XVI wieku Grzegorz z Sambora, renesansowy poeta, nazwał Maryję Królową Polski i Polaków. Po zwycięstwie narodu polskiego nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, król Jan Kazimierz w roku 1656 w katedrze we Lwowie złożył śluby i oddał swój naród w opiekę Maryi. W modlitwie, którą rozpoczął słowami "Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico [...]" ogłosił Matkę Bożą szczególną patronką Królestwa Polskiego.

W 1956 roku Episkopat Polski dokonał odnowienia ślubów na Jasnej Górze. W tym wydarzeniu uczestniczyło około miliona wiernych. Kardynał Wyszyński, autor tekstu ślubów jasnogórskich, nie mógł składać ich wspólnie z narodem, lecz musiał zrobić to w odosobnieniu, w klasztorze w Komańczy, gdzie był więziony. 26 sierpnia 2006 roku, w 50. rocznicę ślubów, Józef kard. Glemp odnowił je, również przed obliczem Matki Boskiej Częstochowskiej. Warto również wspomnieć, że papież Jan XXIII ogłosił w 1962 r. Maryję Królową Polski patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.

Mimo, iż śluby króla Jana Kazimierza zostały zawiązane we Lwowie, Polacy czczą jako swą Królową Matkę Boską z Jasnej Góry. 8 września 1717 roku dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski. W litanii loretańskiej, która jest rdzeniem każdej majówki, odmawia się wezwanie "Królowo Polski". Zostało ono na stałe wpisane do tejże litanii w 1908 roku, kiedy zezwolił na to papież, św. Pius X.

Szczególna opieka Maryi nad naszym narodem i zakorzeniona w naszych sercach pobożność maryjna oraz miłość ku Matce Bożej i naszej Królowej, to streszczenie dzisiejszego święta. To uroczystość przypominająca wielkie chwile w dziejach narodu polskiego i w dziejach pobożności maryjnej w Polsce.

Obrazy: Matka Boska Częstochowska w sukience brylantowej i koronach papieża Piusa X, Jan Matejko: "Śluby Jana Kazimierza"

Źródła: brewiarz.pl, liturgia.cba.pl, wikimedia.org

ACh