logo biale
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!
Co to znaczy być ministrantem?

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

W dniach 8-9 czerwca 2017 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się sympozjum pt. „Liturgia i nowa ewangelizacja”. Jego organizatorami są Instytut Liturgiki i Homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji oraz Instytut dla Życia Kościoła i Wydział Teologii Uniwersytetu Notre Dame w USA.

Głównym celem sympozjum jest spotkanie środowisk liturgistów oraz osób zaangażowanych w dzieło nowej ewangelizacji, aby dokonać namysłu nad ewangelizacyjnym wymiarem liturgii i liturgicznym wymiarem nowej ewangelizacji. Ma on doprowadzić do sformułowania praktycznych wskazówek co do kształtu i ducha celebracji liturgicznych w przestrzeniach nowej ewangelizacji. Główną metodą sympozjum będzie dyskusja nad szczegółowymi zagadnieniami poprzedzona wzajemnym wysłuchaniem prezentowanych stanowisk.

Wśród prelegentów głos zabiorą m.in.: bp Grzegorz Ryś (Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji), ks. Krzysztof Marcjanowcz (Sekretarz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji), Timothy P. O’Malley (Dyrektor Centrum Liturgiki Uniwersytetu Notre Dame w USA), Dawid W. Fagerberg (Pracownik Centrum Liturgiki Uniwersytetu Notre Dame w USA), ks. Krzysztof Porosło (pomysłodawca rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans” oraz redaktor portalu „baptysterium.pl”) oraz ks. Bogusław Migut (Dyrektor Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL).

plakat