logo biale
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!
Co to znaczy być ministrantem?
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

procesjaUroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej popularnie zwana Bożym Ciałem to jedno z najważniejszych świąt naszej wiary. Tego dnia oddajemy szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Dla wierzących, obchód święta to wielka manifestacja i publiczne świadectwo wiary. Ulicami miast kroczą procesje z Najświętszym Sakramentem, aby Jezus, tak jak jest to śpiewane w pieśni eucharystycznej, "Zagrody nasze widzieć przychodził".

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak przez to, że Chrystus rozpoczyna swą Mękę, trudno skupić się całkowicie na Eucharystii i dziękczynieniu za ten wielki dar. Z tego też powodu, kościół ustanowił obchód uroczystości Bożego Ciała, przypadający 60 dni po Wielkanocy. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Od 1209 roku miała wizję jasnej tarczy z widoczną ciemną plamą, interpretowaną jako brak wśród świąt kościelnych Święta poświęconego Eucharystii. Pod wpływem tych wizji bp Robert ustanowił w 1246 roku święto Bożego Ciała dla swojej diecezji - Liege. Papież Urban IV w 1264 roku istanowił Boże Ciało Świętem obowiązującym w całym Kościele, a papież Bonifacy IX w 1391 polecił wprowadzić to święto tam, gdzie nie było jeszcze obchodzone. W Polsce obchód Bożego Ciała odbył się po raz pierwszy w 1320 roku, w diecezji krakowskiej.

Teksty litorgiczne Mszy Świętej i Oficjum tego święta opracował św. Tomasz z Akwinu. Wielki doktor Kościoła uczynił to po mistrzowsku. Teksty te są w użyciu po dziś dzień. Najbardziej znany jest hymn Pange lingua (Sław, języku...), a zwłaszcza jego dwie ostatnie zwrotki (Przed tak wielkim Sakramentem). Również śpiew "O zbawcza Hostio" to dzieło Akwinaty. Warto też wspomnieć o jeszcze jednym jego dziele - to średniowieczna sekwencja "Lauda Sion Salvatorem" (Chwal, Sujonie, Zbawiciela). W formie nadzywczajnej rytu rzymskiego jest ona obowiązkowa i śpiewana także w czasie oktawy święta. W formie zwyczajnej, jest nieobowiązkowa i przeznaczona tylko na samą Uroczystość.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej kojarzymy przede wszystkim z procesjami. Pierwsza wzmianka o procesji w to święto pochodzi z Kolonii z roku 1277. W Polsce spotkamy się z procesjami już w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. W XVI wieku wprowadzono zwyczaj śpiewania Ewangelii przy czterech, przygotowanych specjalnie na Boże Ciało ołtarzach. Istnieje on do dnia dzisiejszego. Dawnym zwyczajem ludzie przynoszą wianki z ziół do kościołów, by w dni oktawy zostały poświęcone i chroniły od choroby. Również gałązki, którymi przystrojone są ołtarze, lud zabiera do domów po zakończeniu procesji.

Obecnie obchodzimy uroczystość, której nazwa mówi o Ciele i Krwi Chrystusa. Nie zawsze tak było. Przed reformą istniały bowiem dwa obchody: Święto Najświętszego Ciała Chrystusa, obchodzone w czwartek po Niedzieli Trójcy Świętej, oraz Święto Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, które obchodzono na początku lipca. Reforma liturgiczna Pawła VI z roku 1969 połączyła oba święta. Eucharystia to bowiem Najświętsze Ciało i Krew Pana Jezusa.

źródła: brewiarz.pl, wikipedia.org, milosiedzie-boze.pl

ACh