logo biale
Co to znaczy być ministrantem?
Monsignore Guido Marini do ceremoniarzy Diecezji Tarnowskiej!
Serdecznie zapraszamy Cię do podjęcia inicjatywy naszego duszpasterstwa!
Diakonia Modlitwy LSO

kurs PNH diakonia gazetka

kurs PNH

diakonia gazetka

kurs

PNH

diakonia

gazetka

W Kościele obchodzimy dzisiaj Święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Matki i Głowy wszystkich kościołów Miasta i Świata.

 

Najważniejszy kościół?

Myślisz, że to bazylika św. Piotra jest najważniejszym kościołem? Niestety jesteś w błędzie. To właśnie dzisiaj obchodzimy Święto poświęcenia kościoła katedralnego papieża – Matki i Głowy wszystkich kościołów Miasta i Świata (jak głosi znajdujący się nad jej wejściem napis). Mowa oczywiście o bazylice św. Jana na Lateranie, jedynej spośród czterech bazylik większych, której przysługuje tytuł arcybazyliki. Jest to również miejsce, do którego w uroczystej procesji udaje się każdy nowo wybrany papież, aby dokonać ingresu do swojej tytularnej katedry.

napis lateran

Historia Matki wszystkich kościołów

W czasach starożytnych ziemia, na której obecnie dzisiaj znajduje się Bazylika świętego Jana, należała do rodu Lateranów, którego ówczesnym przedstawicielem był Plantius Lateran. Z tego powodu zwykło się nazywać ją po prostu Bazyliką Laterańską. Niestety Cesarz Neron – ten sam (prawdopodobnie chory psychicznie), który chociażby oskarżył chrześcijan o podpalenie Rzymu czy też wypowiedział wojnę Posejdonowi – zgładził Plantiusa i zagarnął jego posiadłości. Dopiero Konstantyn Wielki podarował laterański pałac papieżowi św. Sylwestrowi I. Ten sam cesarz w 313 r. wydał Edykt Mediolański, dzięki któremu religia chrześcijańska stała się w pełni legalna na terenie Imperium Rzymskiego. Wtedy też Cesarz nakazał wybudowanie obok papieskiego pałacu świątynie noszącą aż trzy wezwania: Chrystusa Najświętszego Zbawiciela, Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty. Jej poświęcenia dokonał papież Sylwester 9 listopada 324 roku. Stąd też taka data obchodzenia dzisiejszego święta. Pałac jednak pełnił funkcję papieskiej rezydencji tylko do 1308 roku, gdyż poźniej nastał okres tzw. niewoli awiniońskiej papieży. W tym okresie miejsce rezydowania papieża wielokrotnie się zmieniało (był to również okres, w którym panowało równocześnie kilku papieży). Niestety po niewoli awiniońskiej papież Grzegorz IX przeniósł siedzibę do Watykanu.

 

Kościół Miasta i Świata

Bazylika Laterańska jest swoim rozmiarem mniejsza od chociażby Bazyliki św. Piotra. Jest to świątynia pięcionawowa, a w nawie głównej znajdują się monumentalne posągi 12 Apostołów i ważniejszych proroków. Również na frontonie bazyliki znajduje się 15 potężnych figur m.in. Jezusa, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, a więc jej patronów. Wewnątrz znajduje się konfesja, czyli ołtarz główny z baldachimem, gdzie tylko papież może odprawiać Msze Świętą, a za nią papieski tron z białego marmuru, wysadzany drogimi kamieniami. Obok bazyliki znajduje się również osobny budynek, zbudowany w 1589 r. na polecenie papieża Sykstusa V. To w nim mieszczą się tzw. „Święte Schody”, które według przekazów są schodami, po których Jezus był prowadzony na sąd Piłata. Obecnie schody te obudowane są drewnianą konstrukcją, gdyż w kamiennych powstały liczne wyżłobienia od kolan pątników. 

bazylika lateran

Dzisiejszy obchód ma rangę święta, a nie wspomnienia jak w przypadku pozostałych bazylik Rzymu. Początkowo święto to było obchodzone jedynie w Rzymie, jednak za sprawą papieża św. Piusa V, zostało ono umieszczone w Mszale Rzymskim wydanym w 1570 roku. Dlaczego jednak święto wyszło poza mury Wiecznego Miasta? Bo Bazylika Laterańska, jako katedra papieża, jest parafią wszystkich wierzących. Obchodzimy więc święto jako wierzący zgromadzeni w jednym Kościele. Warto również wspomnieć, że jest to pierwsza na świecie katolicka świątynia uroczyście dedykowana Panu Bogu. Wcześniej świątynie chrześcijańskie powstawały z przekształconych świątyń pogańskich.

źródła obrazków: s.lsodt.pl/napis; s.lsodt.pl/bazylikalateranska; s.lsodt.pl/papieskitron