MATERIAŁY I POMOCE FORMACYJNE NA ZBIÓRKĘ LEKTORÓW

Przed Krajowym Duszpasterstwem Służby Liturgicznej stoi zapewne zadanie opracowania pomocy skierowanych ściśle do lektorów, w pracy formacyjnej z nimi w ciągu roku. Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnych innych pomocy formacyjnych w tej dziedzinie. W diecezjach, w których lektorzy (i ministranci) są włączeni, wpisani w Ruch Światło-Życie, zwyczajną drogą formacji w ciągu roku są materiały przewidziane po oazach poszczególnych stopni.
Nawet jeśli nie wszyscy ministranci słowa Bożego są uczestnikami oaz, to jednak w pracy z nimi warto oprzeć się na materiałach, jakie przewiduje owa formacja (oazowa i po oazie). Co więcej jest ona lektorom najbliższa. Dlatego, uwzględniając wiek chłopców i specyfikę danej grupy, warto skorzystać z bogatej oferty następujących pomocy formacyjnych:

Materiały w formacji oazowej

Dla szkół gimnazjalnych
Ewangeliczne rewizje życia (po OND I°), Krościenko nad Dunajcem 2004.
Ewangeliczne rewizje życia (po OND II°), Krościenko nad Dunajcem 2005.
4 spotkania z Ewangelią wg św. Łukasza, Krościenko nad Dunajcem 1981.
8 spotkań poewangelizacyjnych, Krościenko nad Dunajcem 2003.
Ewangeliczne rewizje życia (po OND III°, dawniej po ONŻ stopnia podstawowego), zeszyt 1, Kraków 2006; zeszyt 2, Kraków 2004,; zeszyt 3, Kraków 2006.

Dla szkół średnich
Liturgia Słowa (Szkoła Liturgiczna w Oazie Nowego Życia I stopnia - wydanie studyjne), Warszawa 2006. Red.: ks. Stanisław Szczepaniec, Agnieszka Dzięgielewska.
Droga Nowego Życia - 11 rozmów ewangelicznych (po ONŻ I°), Krościenko nad Dunajcem 2002.
Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej, Krościenko nad Dunajcem 2000.
Wprowadzenie w Biblię - 11 kręgów biblijnych (po ONŻ IIo), Kraków 2005.
Krąg liturgiczny do czytań roku A (po ONŻ II°), Krościenko nad Dunajcem 2001.
Krąg liturgiczny do czytań roku B (po ONŻ II°), Krościenko nad Dunajcem 2002.
Krąg liturgiczny do czytań roku C (po ONŻ II°), Krościenko nad Dunajcem 2003.
Droga do wspólnoty na podstawie Nowego Testamentu - 12 etapów w drodze do chrześcijańskiej wspólnoty (po ONŻ III°), Krościenko nad Dunajcem 2001.
Szkoła Chrystusa (po ONŻ III°), Krościenko nad Dunajcem 1987.

Zeszyty Formacji Liturgicznej*
nr 1. S. Szczepaniec, Co to jest liturgia?
nr 2. D. Gruchlik, Znak i posługa światła w liturgii
nr 3. P. Oleksy, Modlitwa powszechna w celebracjach liturgicznych

Do niektórych wyżej wymienionych pomocy w formacji oazowej, które są konspektami animatora, przewidziane są także notatniki. W miarę możliwości warto z nich skorzystać.
Choć formacja w ciągu roku według materiałów ruchu Światło-Życie jest najbliższą dla lektorów, to jednak można korzystać z programów, jakie proponują inne młodzieżowe stowarzyszenia, ruchy i wspólnoty, np. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Grupy Apostolskie, Ruch Apostolstwa Młodzieży itp.


Źródło: ks. Grzegorz Rzeźwicki, Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremoniarza do animatora, Tarnów 2006, s. 182-183.

* Zeszyty te wydawane są pod patronatem Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Wydawnictwo Światło-Życie, tel/fax: 012 425 30 88; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732