KURS ANIMATORA

Kurs animatora - to dalszy ciąg formacji przewidziany dla lektorów po ukończeniu Kursu Ceremoniarzy (informacje w Duszpasterstwie Ruchu Światło-Życie).

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732