KURS CEREMONIARZA - OGÓLNE UWAGI

Kursy ceremoniarzy w diecezji tarnowskiej

Kursy ceremoniarzy mają na celu przygotowanie lektorów (ministrantów słowa Bożego) do następujących zadań:

  • pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii w czasie Mszy Świętych w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw, pod opieką księdza Opiekuna,
  • pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów,
  • prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w grupach służby liturgicznej,
  • czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia,
  • dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii,
  • pełnienie posługi ceremoniarza na oazach organizowanych przez Ruch Światło-Życie i innych oazach,
  • pełnienie posługi animatora w czasie oaz ministranckich,
  • pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych.

Kurs ceremoniarza trwa cały rok i składa się z pięciu weekendowych sesji. Jedna sesja trwa od piątku po południu - do niedzieli (po Mszy Świętej i śniadaniu).

W 1993 roku w diecezji tarnowskiej po raz pierwszy został zorganizowany kurs ceremoniarza połączony z kursem animatorów liturgicznych. Według zamierzenia ks. Piotra Pawliny, ówczesnego diecezjalnego duszpasterza ministrantów i lektorów, formacja była prowadzona w kilku kierunkach: kurs ceremoniarzy, kurs animatorów I stopnia (przygotowywał do pracy w parafialnych grupach służby liturgicznej), kurs animatora II stopnia (przygotowywał do posługi w czasie "Wakacji z Bogiem"), kurs animatorów III stopnia (przygotowywał do pracy w ramach Dekanalnej Szkoły Lektora). Kursy te odbywały się w Pawęzowie i Rudych Rysiach. Ostatni tak prowadzony Kurs Animatorów zakończył się 9 czerwca 1998 roku. Po kilku latach przerwy, od października roku 2002 odbywają się regularnie co roku kursy ceremoniarza.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732