KURS CEREMONIARZA - OGÓLNE UWAGI

Kursy ceremoniarzy w diecezji tarnowskiej

Kursy ceremoniarzy mają na celu przygotowanie lektorów (ministrantów słowa Bożego) do następujących zadań:

  • pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii w czasie Mszy Świętych w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw, pod opieką księdza Opiekuna,
  • pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów,
  • prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w grupach służby liturgicznej,
  • czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia,
  • dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii,
  • pełnienie posługi ceremoniarza na oazach organizowanych przez Ruch Światło-Życie i innych oazach,
  • pełnienie posługi animatora w czasie oaz ministranckich,
  • pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych.

Kurs ceremoniarza trwa cały rok i składa się z pięciu weekendowych sesji. Jedna sesja trwa od piątku po południu - do niedzieli (po Mszy Świętej i śniadaniu).

W 1993 roku w diecezji tarnowskiej po raz pierwszy został zorganizowany kurs ceremoniarza połączony z kursem animatorów liturgicznych. Według zamierzenia ks. Piotra Pawliny, ówczesnego diecezjalnego duszpasterza ministrantów i lektorów, formacja była prowadzona w kilku kierunkach: kurs ceremoniarzy, kurs animatorów I stopnia (przygotowywał do pracy w parafialnych grupach służby liturgicznej), kurs animatora II stopnia (przygotowywał do posługi w czasie "Wakacji z Bogiem"), kurs animatorów III stopnia (przygotowywał do pracy w ramach Dekanalnej Szkoły Lektora). Kursy te odbywały się w Pawęzowie i Rudych Rysiach. Ostatni tak prowadzony Kurs Animatorów zakończył się 9 czerwca 1998 roku. Po kilku latach przerwy, od października roku 2002 odbywają się regularnie co roku kursy ceremoniarza.

Kalendarium

2022

10 Wrz

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732