PROGRAM KURSU LEKTORSKIEGO - PROPOZYCJA I

Szczegółowy plan formacji lektorów w czasie kursu

Lp.
Formacja ascetyczna
Formacja liturgiczna
Formacja biblijna
Formacja fonetyczna
I.
Lektor w zgromadzeniu liturgicznym
Czym jest liturgia? Godność świętość liturgii. Funkcje w zgromadzeniu liturgicznym (ogólnie)
Księga Święta. Zarys historii zbawienia Starego Testamentu
Poznać - zrozumieć tekst.
Reguła 1
II.
Lektor posłańcem Boga
Gesty i postawy ciała podczas liturgii mszalne
Podział ksiąg Pisma Świętego. Język
Głośne czytanie jako przygotowanie.
Reguła 2
III.
Lektor w historii Kościoła
Funkcje ministrantów podczas Mszy Świętej cum populo - ministrant światła
i krzyża (teoria i praktyka)
Przekłady Pisma Świętego
Podział tekstu na części.
Reguła 3
IV.
Ideał lektora
Funkcje ministrantów podczas Mszy Świętej cum populo - ministrant ołtarza, wody i kadzidła (teoria i praktyka)
Natchnienie Pisma Świętego
Przerwy w czytaniu.
Reguła 4
V.
Lektor wzorem postępowania
Lektor w zgromadzeniu eucharystycznym
Pismo Święte Nowego Testamentu
Przerwy - przecinek, dwukropek, cudzysłów.
Reguła 5
VI.
Odpowiedzialność lektora
Księgi liturgiczne, zachowywanie się przy pulpicie i ambonie
Cztery Ewangelie
Akcent logiczny.
Reguła 6
VII.
Znak lektorów (Fos - Dzoe) "Światło - Życie"
Funkcja psałterzysty i kantora
Pismo Święte w księgach liturgicznych
Błędny akcent.
Reguła 7
VIII.
Maryja wzorem lektora
Komentator w liturgii Mszy Świętej, sposób wykonywania modlitwy wiernych
Szacunek dla Świętej Księgi
Melodia zdania.
Reguła 8
IX.
Lektor a Eucharystia
Kierowanie zespołem liturgicznym - przygotowywanie asyst, układ procesji
Wykaz skrótów
Lektor czyta za szybko.
Reguła 9
X.
Wspólnota lektorów
Strój lektora. Miejsce czytania. Rozpoczęcie i zakończenie czytania
Jak przeprowadzić godzinę biblijną? Metody pracy z w grupach
Wysokość tonu.
Reguła 10
XI.
Lektor "nowym człowiekiem"
Omówienie błogosławieństwa lektorów
(próba w kościele)
"Godzina biblijna"
Słyszalność.
Reguła 11
XII. Dzień skupienia
XIII. Eucharystia z udziałem księdza biskupa - błogosławieństwo na ministrantów słowa Bożego (lektorów)

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732