MINISTRANT ŚWIATŁA

swiatla-znak
W III roku formacji służby liturgicznej, poświęconemu funkcji ministranta światła, zwraca się uwagę na wychowanie do życia modlitwy, życia liturgicznego, wspólnotowego, apostolskiego i na kształtowanie charakteru. Ministranci zdobywają znajomości związane z rozumieniem symboliki światła w Piśmie Świętym i w Kościele. Przygotowują się do funkcji noszenia światła w czasie Mszy Świętej, w procesjach eucharystycznych i innych nabożeństw. Troszczą się o znak świecy obecny w czasie liturgii, a także o to, aby świece były ustawione w odpowiednim miejscu. Ministrant niosący światło nazywa się także ceroferariusz (od łacińskiego słowa ceroferarium - świeca przenośna).


Materiały szkoleniowe:
S. Szczepaniec (red.), Ministrant światła, Kraków 1983.
Notatnik ministranta światła, Kraków 1983.
CPL 50-54 - Szczepaniec S., Ceremoniał posług liturgicznych, Kraków 1987, str. 50-54.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732