MODLITWY NA CO DZIEŃ

Modlitwy różne
Modlitwy Jana Pawła II
Modlitwy poranne
Modlitwy wieczorne
Litanie
Modlitwy podstawowe

W internecie: http://www.apostol.pl/modlitwy

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732