IX DZIEŃ NOWENNY:
21 LISTOPADA 2020 R.

Modlimy się dziś w intencji nas samych i naszej służby przy Ołtarzu Pana Jezusa.

 

Nowenna dzien 9

 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

DZIESIĄTEK RÓŻAŃCA W TAJEMNICY WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA!

 

Św. Tarsycjuszu: módl się za nami!
Św. Stanisławie Kostko: módl się za nami!
Św. Janie Berchmansie: módl się za nami!
Św. Dominiku Savio: módl się za nami!

 

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732