ALLELUJA

 

Drodzy Ceremoniarze, Lektorzy i Ministranci!

Czcigodni Duszpasterze!

Niech Wielkanocny czas niesie Wam radość i nadzieję, a blask Zmartwychwstałego budzi w Waszych sercach wiarę i miłość do Boga oraz drugiego człowieka. W tej wyjątkowej chwili, kiedy obchodzimy Zmartwychwstanie Pańskie, życzymy aby Wasza służba przy ołtarzu była owocna i pełna głębokich przeżyć duchowych.

Życzymy Wam, abyście w Waszej posłudze odnajdywali siłę, by dawać świadectwo wiary, nadziei i miłości. Niech Wasza obecność w Kościele budzi w innych pragnienie zbliżenia się do Boga oraz umacnia w wierze tych, którym posługujecie.

 Niech te Święta Paschalne napełnią Wasze serca pokojem i radością. Niech Chrystus Zmartwychwstały będzie dla Was drogowskazem na życiowej drodze i niech Jego miłość prowadzi Was każdego dnia.

 Alleluja!

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732