katedra sw piotra22 lutego, w Kościele Rzymskokatolickim obchodzone jest święto katedry św. Piotra, Apostoła. Przypomina o tym, że Kościół jest powszechny, katolicki i apostolski. Wspomina też o tym, że Rzym jest miejscem, gdzie św. Piotr z miłości do nauki głoszonej o Chrystusie poniósł śmierć przez ukrzyżowanie.

W tym dniu katolicy ze czcią wspominają katedrę (łac. cathedra - krzesło), na którym zasiadał i z którego nauczał św. Piotr - pierwszy papież. Obchód święta przypomina, że Stolica Piotrowa to podstawa jedności Kościoła. Do dziś biskupi nauczają swych wiernych, siedząc właśnie na katedrze.

Krzesło, na którym miał zasiadać św. Piotr, znajduje się w bazylice św. Piotra w Rzymie. Katedra, składająca się z kawałków inkrustowanego drewna dębowego i płyt z kości słoniowej wkomponowana została w XVII w. w tron z pozłacanego brązu. Osadzony jest na podstawie, podtrzymywanej przez figury czterech świętych doktorów Kościoła Atanazego, Ambrożego, Augustyna i Jana Chryzostoma, a zwieńczony został tiarą - symbolem władzy papieskiej. Nad tronem znajduje się potężny witraż z gołębicą, oznaczający Ducha Świętego.

Warto również wspomnieć, iż do roku 1969, obchodzono dwa święta związane ze Stolicą Piotrową - Katedry w Rzymie (19 I) i Katedry w Antiochii (22 II).

Obecność tronu Św. Piotra w bazylice, w której papież sprawuje liturgię i nabożeństwa świadczy o tym, że biskupi rzymscy mają tą samą władzę nad Kościołem, jaką miał św. Piotr i jego następcami mogą być tylko biskupi Rzymu. W dniu święta pamiętajmy szczególnie w modlitwach o wszystkich, których Bóg powołał na Stolicę Piotrową.

źródło: brewiarz.pl

ACh

Kalendarium

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732