sw stanisaw8 maja obchodzimy w Polsce Uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika. Święty jest patronem Polski oraz pierwszorzędnym patronem naszej diecezji.

Stanisław urodził się w Szczepanowie 26 lipca 1030 roku. Przypuszcza się, że ukończył szkołę w Krakowie mającą kształcić przyszłych duchownych, a następnie podróżował po Europie, kontynuując swą edukację. Po otrzymaniu święceń kapłańskich ok. roku 1060, został kanonikiem katedry krakowskiej. Biskup Suła-Lambert powierzył mu pracę w kancelarii książęcej na Wawelu. Po śmierci biskupa Lamberta, Stanisław Szczepanowski został za zgodą księcia Bolesława Szczodrego konsekrowany na biskupa krakowskiego, co miało miejsce w roku 1072. Wybór Stanisława zatwierdził papież Aleksander II.

Biskup ze Szczepanowa okazał się być pasterzem gorliwym, ale i bezkompromisowym. Okres posługi biskupiej zaliczany jest do najświetniejszych za panowania dynastii Piastów. Budował kościoły, zakładał nowe parafie. Największą jednak zasługą biskupa Stanisława było wyjednanie u papieża Grzegorza VII wskrzeszenia metropolii gnieźnieńskiej. Dzięki temu, metropolia magdeburska raz na zawsze zaprzestała pretensji odnośnie zwierzchnictwa nad diecezjami polskimi. Stało się to w roku 1075, kiedy papież przysłał do Polski legatów, którzy orzekli prawomocność erygowania metropolii gnieźnieńskiej w roku 999/1000.

W dniu dzisiejszym, w liturgii dominuje kolor czerwony. Wszystko za sprawą tego, iż św. Stanisław zginął śmiercią męczeńską. Bolesław Śmiały, ówczesny król Polski, był wybitną postacią, odbudował wiele kościołów i popierał gorliwie reformy papieża Grzegorza VII. Mimo tego, między nim a biskupem krakowskim powstał konflikt, spowodowany bezskutecznym upominianiem Bolesława przez bp Stanisława za niewłaściwe postępowanie wobec poddanych oraz za publiczne powodowanie zgorszenia. Konflikt stał się tak wielki, iż Stanisław został bezprawnie skazany przez króla na śmierć.

Św. Stanisław, biskup i męczennik, dokonał swojego żywota 11 kwietnia 1079 w Krakowie, podczas sprawowania Najświętszej Ofiary w kościele św. Michała na Skałce. Według podań, autorytet świętego był tak ogromny, że nikt nie śmiał targnąć się na jego życie. Król miał to uczynić sam. W czasie Mszy Świętej, biskup został uderzony w głowę, a następnie jego ciało poćwiartowano. Na czaszce patrona Polski widać 7 uderzeń ostrego żelaza, co potwierdza rodzaj śmierci przekazany przez tradycję.

Kanonizacja św. Stanisława miała miejsce w bazylice św. Franciszka z Asyżu, 8 września 1253 roku. Aktu kanonizacji dokonał papież Innocenty IV. Uroczystość podniesienia relikwii świętego i ogłoszenia jego kanonizacji w Polsce odbyła się 8 maja 1254 roku. W ikonografii św. Stanisława przedstawiany jest w szatach pontyfikalnych, a jego atrybutami są orzeł, pastorał i umarły Piotrowin, którego według legendy wskrzesił święty w trakcie swojego pasterzowania. Teksty dzisiejszej Mszy Świętej przedstawiają św. Stanisława jako ideał kapłana-pasterza.

Źródła: brewiarz.pl, adonai.pl, wikimedia.org

ACh

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732