sw benedykt11 lipca przypada w Liturgii święto św. Benedykta, opata i patrona Europy. Jego imię, które po łacinie brzmi Benedictus, znaczy Błogosławiony. Jest jednym z ojców Kościoła, uważanym za duchowego ojca wszystkich mnichów Zachodu.

Św. Benedykt z Nursji urodził się około 480 roku w Nursji we Włoszech jako brat bliźniak św. Scholastyki. Ojciec posłał Benedykta do Rzymu, aby tam pobierał nauki, lecz święty przerwał naukę by prowadzić pustelnicze życie w Affile.

Kilka lat później, przeniósł się w góry nieopodal miejscowości Subdiaco. W pewnym momencie zaczęli się gromadzić wokół niego uczniowie, a sam Benedykt założył w okolicy 12 klasztorów. Następnie przeniósł się w ruiny niewielkiej, opuszczonej fortecy na wzgórzu Monte Cassino i w tym miejscu założył opactwo w roku 529. Wspomniana już wcześniej siostra świętego Benedykta - św. Scholastyka - założyła w pobliżu Monte Cassino gałąź żeńską zakonu benedyktynów.

Św. Benedykt jest twórcą Reguły, która stała się podstawą monastycznego życia na Zachodzie. Zaleca w niej roztropność oraz umiar w modlitwie, pracy i wypoczynku. Ukazuje także drogę do doskonałości religijnej poprzez panowanie nad sobą, jak również posłuszeństwo i pokorę. Reguła wywarła wielki wpływ na całe życie klasztorne Europy Zachodniej.

Dewizą świętego było "Ora et labora" - módl się i pracuj. Ze szczególną pieczołowitością strzegł kultu liturgicznego, co pozostało do dni obecnych pięknym dziedzictwem zakonu. Był niesamowitym człowiekiem, posiadał zdolność przepowiadania przeszłości - przepowiedział najazd Longobardów na Monte Cassino.

Św. Benedykt zmarł 21 marca 547 roku, kilka tygodni po śmierci swojej siostry. Pochowano ich razem we wspólnym grobie na Monte Cassino. Kiedy Longobardowie zniszczyli klasztor w roku 587, mnisi benedyktyńscy przenieśli relikwie świętych do Francji, szczątki św. Scholastyki umieścili w Le Mans, a św. Benedykta we Fleur.

Zakon Benedyktynów, którego patronem jest wspominany dziś święty, dotarł również do Polski. Stało się to za sprawą św. Wojciecha, gdyż wraz z nim przybyli z Czech. Założyli wiele klasztorów, a najbardziej znanym opactwem w Polsce jest Tyniec.

W ikonografii św. Benedykt przedstawiany jest w habicie benedyktyńskim, w kukulli, z krzyżem w dłoni. Jego atrybutami są anioł, bicz, hostia, kielich z wężem, księga reguły w ręce, pastorał  i infuła u nóg z napisem "Ausculta fili" - "Synu, bądź posłuszny".

źródła: brewiarz.pl, pinterest.com

ACh