Z życia Kościoła

Filip Synowiec, ceremoniarz z naszej diecezji (należący od 7 lat do LSO przy parafii pw. św. Pawła Apostoła w Bochni), zakwalifikował się do finału Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Liturgicznej. Niedawno skontaktowaliśmy się z Filipem, który zechciał podzielić się paroma informacjami o samym konkursie i jego przygotowaniach do udziału w nim:

Od września rozpocząłem naukę w krakowskim liceum. Zatem cały tydzień, za wyjątkiem weekendu, spędzam w Krakowie. Naturalną koleją rzeczy rozpoczęły się moje poszukiwania grup, miejsc, w których mógłbym się formować i dorastać (w tym wypadku - LSO), które mogłyby zastąpić te, które zostawiłem w rodzinnej Bochni. Przeglądając strony w Internecie, natknąłem się na AKWL (Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Liturgicznej) organizowany przez kleryckie koło liturgiczne Wyższego Seminarium Krakowskiego. Nie namyślając się długo, z zapałem zabrałem się do przygotowań. Zgłosiłem się drogą internetową do konkursu, by 26 listopada napisać pierwszy etap na plebanii parafii św. Floriana w Krakowie. 

Pierwszy etap nie był trudny. Po skończeniu kursu ceremoniarza z większością zagadnień miałem już do czynienia. Większość pytań dotyczyła przede wszystkim OWMR, fragmentów Mszału Rzymskiego, fragmentów KKK i Konstytucji Sacrosanctum Concillium. Jedynym dużym wyzwaniem było dla mnie nauczenie się nazw wszystkich prefacji wraz z ich tytułami. 

Prawdziwa przygoda zaczęła się, kiedy dowiedziałem się o zakwalifikowaniu do finału, który odbędzie się 11 marca br. w budynku WSD Archidiecezji Krakowskiej. W styczniu rozpocząłem przygotowania, które polegają na studiowaniu dwóch książek, "Sakrament i Misterium" oraz "Kościół: Pielgrzymująca wspólnota wiary", obecnego papieża emeryta - Benedykta XVI. Są to niezwykle trudne pozycje, nie przesadzam - zgłębienie i przyswojenie sobie treści zawartych na  czterdziestu stronach zajęło mi dwa tygodnie rozważania, po kilka godzin dziennie. Jednak na tych kartach zawarte jest to, co mnie w liturgii fascynuje - teologia liturgii.

Jak więc widzimy, Filip postanowił podjąć niezwykle trudne wyzwanie, które z pewnością przerosłoby niejednego ceremoniarza. Mimo to, poprosił nas o zachęcenie ceremoniarzy z naszej diecezji do udziału w konkursie. Zapisy do kolejnej edycji ruszą najprawdopodobniej na przełomie września i października, tego roku. Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych: pierwsza dla klas gimnazjalnych, a druga dla młodzieży ze szkół średnich. 

Cała redakcja strony jak i zarząd Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji Tarnowskiej, gorąco kibicuje Filipowi, życząc mu dalszych sukcesów i wspierając go swoimi modlitwami. Więcej informacji o Filipie i finale konkursu, już wkrótce.

JU

abp hoser

Dnia 11 lutego, we wspomnienie objawień Matki Bożej z Lourdes, Ojciec Święty Franciszek nominował ks. abp Henryka Hosera, biskupa warszawsko-praskiego na specjalnego wysłannika Stolicy Apostolskiej do Medjugorje, w celu lepszego poznania potrzeb wiernych pielgrzymujących do tego miejsca.

Na stronie Komisji Episkopatu Polski można przeczytać komunikat prasowy na temat tej nominacji.

Źródła: Strona KEP, Gość Warszawski

ACh

Przedpoście to w języku łacińskim Tempus Septuagesimae. Dosłowne tłumaczenie tych słów to czas siedzemdziesiątnicy. Dla społeczności posługujących się kalendarzem liturgicznym z przed reformy Pawła VI ten okres liturgiczny wciąż jest obowiązujący. Po reformie, został on zniesiony.

Pierwsze wzmianki o tym okresie pochodzą z V w. w VI w. zatwierdził go papież św. Grzegorz Wielki. Wprowadzono go, aby uzupełnić 40 dni wielkiego postu, brakujących po odliczeniu sobót i niedziel tego okresu. W czasie Przedpościa obowiązywał dawniej złagodzony post. Przygotowywał on wiernych do rozpoczynającego się 40 dni przed Niedzielą wielkanocną wielkiego postu.

via veritas vitaPrzedpoście rozpoczyna się od Niedzieli siedemdziesiątnicy, trwa przez Niedzielę sześćdziesiątnicy i Niedzielę pięćdziesiątnicy, aż do Środy popielcowej. W nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w niedziele te obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Czytania i ewangelie rozprawiają o zgubnych dla ludzkości skutkach grzechu oraz zbawiennej drodze, jaką wskazuje nam Jezus Chrystus. Wtedy też, opuszcza się śpiew Gloria oraz aklamację Alleluja, którą zastępuje się samym Traktusem (psalmem). Z opuszczeniem w tych dniach wspomnianej aklamacji wiąże się prawie wygasła już tradycja obrzędu "pogrzebu Alleluja". Dzień przed siedemdziesiątnicą, zakopywano przy kościelnym murze papirus lub tablicę z napisanym na nim słowem Alleluja, po to, aby wykopać go dopiero w Wielką Sobotę. 

Według kalendarza liturgicznego z przed reformy, Przedpoście rozpoczyna się w tym roku w niedzielę wypadającą 12 lutego. W zwyczajnej formie rytu rzymskiego trwa zaś wtedy okres zwykły, a fioletowy kolor szat kapłana zobaczymy (poza mszami żałobnymi) dopiero w Środę popielcową, 1 marca.

Tekst na podstawie: "Mszał niedzielny i świąteczny" Kraków, 1936

ACh

Obchodzimy dzisiaj liturgiczne wspomnienie świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, których w 1980r. Papież Jan Paweł II ogłosił – obok św. Benedykta - współpatronami Europy. 

Święty Metody urodził się między 815 a 820 rokiem. Na chrzcie otrzymał on imię Michał, które zmienił wstępując do zakonu. Już w młodości posiadał wybitne uzdolnienia prawnicze, dlatego postanowił rozpocząć karierę urzędniczą. Szybko został archontem – zarządcą cesarskim w jednej ze słowiańskich prowincji. Z czasem zrezygnował z urzędu i wstąpił do klasztoru w Bitynii, gdzie szybko został przełożonym. 

cyryl metodyźródło:drogaikony.org.plŚwięty Cyryl urodził się w 826 roku w Tesalonikach. Jego właściwe imię to Konstanty. Po studiach w Konstantynopolu został bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia. Z czasem odsuwał się na ubocze, podejmując w szkole cesarskiej wykłady z filozofii. W 855 r. udał się do klasztoru w Bitynii, gdzie przebywał jego starszy brat.

cyryl metody matejkiŚwięci Cyryl i Metody na obrazie Jana MatejkiNajpierw na żądanie cesarza obaj wyruszyli do kraju Chazarów, aby pomóc rozwiązać spory religijne miedzy chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Co ciekawe, Cyryl przygotowując się do tej misji nauczył się języka hebrajskiego i syryjskiego. Potem decyzją patriarchy – św. Ignacego, udali się do Bułgarii, gdzie pracowali przez 5 lat. Następnie książę Rościsław zwrócił się do nich z prośbą o rozpoczęcie misji chrystianizacyjnej na Morawach. Tam wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany alfabetem greckim. Po przekształceniach dokonanych przez jednego z uczniów św. Metodego, pismo to nazwano cyrylicą. Św. Cyryl zasłynął także z przetłumaczenia Pisma Świętego na język starocerkiewno-słowiański. Początkowo święci za swoje działania byli prześladowani, jednak po wyborze na papieża Hadriana II sytuacja uległa polepszeniu. Ich uczniom zostały udzielone święcenia kapłańskie, a ich słowiańskie księgi rozpowszechniane. 

Pod koniec życia Cyryl wstąpił do jednego z greckich zakonów, gdzie zmarł 14 lutego 869 r. Po jego śmierci Hadrian II konsekrował Metodego na arcybiskupa Moraw i Panonii oraz dal mu uprawnienia legata. Kontynuował swoje misyjne dzieło, nawet podczas narastających napięć między Rzymem a Konstantynopolem oraz papieżem a władcami świeckimi. Zmarł dopiero 6 kwietnia 885 r. 

Obecnie ich językiem w liturgii posługuje się kilkadziesiąt milionów prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci zostali nazwali apostołami Słowian. W czerwcu 1985 roku, Papież Jan Paweł II ogłosił swoją czwartą encyklikę, która nosiła właśnie tytuł Slavorum apostoli – Apostołowie Słowian.

źródło: brewiarz.pl

JU

Przeżywamy dzisiaj wspomnienie objawień Matki Bożej w Lourdes. Objawienia te miały miejsce od 11 lutego  do 16 lipca 1858 r., w grocie Massabielle, nieopodal Lourdes. Wizjonerką była 14–letnia dziewczynka – Bernadette Soubirous. 

maryja lourdesźródło: filipini.vernet.plW trakcie objawienia z 25 marca, w święto Zwiastowania, Maryja powiedziała o sobie: „Ja jestem niepokalane poczęcie”. Były to bardzo ważne słowa, ponieważ mijały wtedy ledwie 4 lata od ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi, który budził pewne kontrowersje. Warto zaznaczyć, że prosta dziewczynka nie znała wówczas znaczenia tych słów, jedynie powtarzała to co usłyszała. 

Podczas objawień Maryja wielokrotnie odmawiała z Bernadettą różaniec, a 25 lutego 1858 r., Maryja poprosiła: „A teraz idź do źródła, napij się z niego i obmyj się w nim”. Gdy dziewczynka zaczęła kopać w ziemi, w miejscu gdzie stała Maryja, zaczął wypływać stamtąd strumień, którego woda leczyła ludzi z najróżniejszych chorób. Do dzisiaj, Kościół uznał 67 z tych uzdrowień za cudowne.  W 1864 pochodzący z Lyonu rzeźbiarz Joseph-Hugues Fabisch, opierając się na wskazówkach Bernadetty Soubirous, podjął się wykucia figury Matki Bożej.

papiez benedykt rozaniecźródło: CLAUDIO PERI /PAP/EPAWarto też wspomnieć, że odwzorowanie groty Massabielle, znajduje się w Ogrodach Watykańskich. Codziennie jest tam odmawiany różaniec. Jest to także miejsce częstej modlitwy papieży. Szczególnie umiłował sobie to miejsce Papież Benedykt XVI, który codziennie (gdy tylko przebywał na terenie Watykanu) spacerował wraz ze swoim sekretarzem po Ogrodach, odmawiając różaniec, który zawsze kończył się przy Maryjnej grocie. Dnia 11 lutego przypada także rocznica abdykacji Papieża Benedykta XVI. Jednak z tego co wiadomo, po zamieszkaniu w klasztorze Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich, papież emeryt kontynuuje – o ile pozwala mu na to zdrowie – zwyczaj codziennych spacerów z różańcem. 

źródło: brewiarz.pl

JU

Papież w swoim orędziu na Wielki Post skupia się wokół przypowieści o Łazarzu i bogaczu. Podkreśla, że najważniejsza nauka płynąca z tej przypowieści, to zachęta do otwarcia się na bliźniego, niezależnie od jego statusu społecznego, pochodzenia czy charakteru. Podreśla też, by nie zadowalać się życiem przeciętnym, ale by wzrastać w przyjaźni z Chrystusem. Przestrzega też przed pieniądzem, który zamiast pomagać nam czynić dobro, często nas zaślepia w grzechu pychy i próżności.

kuszenie Pana JezusaŹródło: www.parafiajelen.plPapież podkreśla jak ważną rolę odgrywa w życiu człowieka Słowo Boże, które jest darem do otwarcia się i zrozumienia innych ludzi. Jak mówi Papież Franciszek, Słowo Boże jest siłą, która jest zdolna do nawrócenia ludzkiego serca, by ten dalej podążał za Bogiem.

Głównym przesłaniem orędzia jest zachęta do otwarcia się na bliźnich i Słowo Boże. Ma temu sprzyjać okres Wielkiego Postu, który jest sprzyjający pogłębianiu naszej relacji z Bogiem.

LINK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MG

Osoby duchowne kojarzymy głównie ze względu na ich wyróżniający się strój. Gdy spotkamy na ulicy mężczyzne w sutannie, wiemy, że jest to ksiądz. Sutanna to właśnie charakterystyczny strój duchownych. Jest to długa, sięgająca aż do kostek suknia z długimi rękawami, zapinana z przodu guzikami. Kolor sutanny zmienia się wraz ze zmianą miejsca noszącego w hierarchii kościelnej. Czarny kolor sutanny przypisany jest kapłanom oraz klerowi niższemu. Fioletowe sutanny noszą biskupi, a kardynałowie - czerwone. Biały kolor sutanny wyróżnia Papieża.

sutanna papieskaSutanna i piuska Papieża Jana Pawła II
źródło: muzea.malopolska.pl
O ile proste do wyjaśnienia są kolory sutann kapłanów, biskupów i kardynałów, to biały kolor sutanny papieskiej od zawsze intrygował i wzbudzał zainteresowanie. Jaka jest historia stroju Papieża? Dlaczego jest to akurat biały kolor? Odpowiedź na te pytania znjadziemy w artykule z serwisu christianitas.org. Przeczytamy tam o ogólnej historii powstawania i kształtowania się stroju duchownego. Autor tekstu powołując się na odpowiednie źródła, opisuje skąd i dlaczego sutanna papieska ma taki, a nie inny kolor.sutannaŹródło: etverbum.com

Zachęcamy do tej ciekawej lektury, oraz odwiedzenia serwisu christianitas.org, znajdziemy tam wiele 
ciekawych artykułów, a także takich historii jak np. ta o kwestii białego stroju Papieża.

LINK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MG

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Zamyka ono cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego.

Święto to na przestrzeni wieków zmieniło nie tylko swoją nazwę, ale także charakter. Dawniej w liturgii święto to było nazywane "Oczyszczenia Maryi Panny" - "In purificatione Beatae Mariae Virginis". Dzisiaj natomiast w tym dniu akcent położony jest na Osobę Jezusa Chrystusa, który jest „światłością świata” i „światłem na oświecenie pogan” jak nazwał go starzec Symeon. Głównym wiec tematem tego święta przewijającym się przez całą liturgię, włącznie z pobłogosławieniem gromnic, jest światło. ofiarowanie panskieźródło: przeclaw.diecezja.tarnow.pl

W tradycji polskiej święto to nazywane było, i przez wielu jest tak nazywane nadal, świętem Matki Bożej Gromnicznej. Począwszy od IX wieku wierni w tym dniu przynoszą do kościoła świece do pobłogosławienia zwane gromnicami. Procesja z płonącymi świecami na początku liturgii jest znakiem nowego kroczenia przez życie w jedności z Jezusem. Wartą utrzymania tradycją jest, iż gromnice wykonywane są z wosku, przez co po ich zapaleniu dom napełnia się pięknym zapachem. gromnicaźródło: commons.wikimedia.org

Istnieje wiele tradycji związanych z gromnicami, niektóre z nich są niestety zapominane. Poświęconą w kościele świecę starano się zanieść do domu, aby rozpalić od niej ogień, który miał zwiastować zgodę i miłość w rodzinie. Gromnicę zapalano również w trudnych dla gospodarstwa chwilach, takich jak burze i gradobicia. Postawienie w oknie świecy ma chronić dom. Dawniej kreślono również dymem z gromnicy znaki krzyża na piecu, drzwiach, oknach oraz tragarzu (belce stropowej). Miały one służyć jako „zapory” przeciw złu i nieszczęściom, jakie mogą zaszkodzić domostwu. Gromnicę wkłada się również w ręce umierającego, na pamiątkę nieśmiertelności wysłużonej przez Chrystusa. Świece te powinny być przechowywane w godnym miejscu i używane wyłącznie do celów religijnych. 

Symbolika światła w dzień Ofiarowania Pańskiego jest szczególna. Światło oznacza Chrystusa i życie łaski w naszych duszach. Jeżeli w tym dniu trzymamy świecę i niesiemy ją w procesji, to jest to symbol bardzo znaczący, bo tak mamy nosić Chrystusa, jako początek i źródło łask życia duchowego.

ACh

W sobotę 28 stycznia 2017 roku, o godzinie 11.00, rozpoczął się ingres do Katedry Wawelskiej JE abp Marka Jędraszewskiego. Był to 79. ingres biskupa Krakowa od momentu założenia biskupstwa. Wcześniej urząd ten sprawowali m.in.: Kard. Adam Sapieha,  Kard. Karol Wojtyła, późniejszy Papież Jan Paweł II oraz Kard. Franciszek Macharski. 

abpMarek Jedraszewski racjonalźródło: www.diecezja.pl/archidiecezjaNa początek nowy metropolita został przywitany w progu katedry przez członków kapituły katedralnej oraz wiernych diecezji krakowskiej, a następnie ucałował krucyfiks i pokropił wiernych wodą święconą. Następnie nowy arcybiskup uczcił relikwie św. Stanisława oraz modlił się w kaplicy  Najświętszego Sakramentu. 

Karol Wojtyła Racjonałźródło: polonicaliturgica.blogspot.comPo obrzędach wstępnych Mszy Świętej, którym przewodniczył nuncjusz apostolski Abp Salvatore Pennacchio, została odczytana bulla papieża Franciszka „Sublimis inter siedera”, po czym nowemu metropolicie zostały wręczone insygnia władzy biskupiej. Pierwszym z nich był racjonał, okazalsza forma paliusza, wyhaftowana osobiście przez św. Jadwigę. Oprócz metropolity krakowskiego, przywilej noszenia racjonału posiadają jeszcze biskupi miast: Eichstätt, Paderbornu i Nancy-Toul. Drugim był pastorał, symbol urzędu biskupa diecezjalnego. Ten, który otrzymał Abp Jędraszewski, należał wcześniej do Kardynała Sapiehy (podobnie jak użyte ornat i mitra). Po otrzymaniu tych insygniów odbyło się tzw. homagium, czyli złożenie wyrazów szacunku i posłuszeństwa przez biskupów pomocniczych oraz przedstawicieli duchowieństwa, osób konsekrowanych i świeckich z diecezji krakowskiej.

W swojej homilii nowy metropolita mówił przede wszystkim o wartości czuwania w życiu chrześcijańskim, podkreślając znaczenie tego czuwania w wielowiekowej historii Polski i w życiu jej wybitnych rodaków. 

Po Komunii odśpiewany został hymn „Te Deum”, po którym nastąpiły różnego rodzaju przemówienia oraz gratulacje i życzenia dla Abp Marka Jędraszewskiego.

Na uroczystości byli obecni m.in.: Prezydent Rzeczypospolitej Pan Andrzej Duda wraz z Małżonką, Kard. Kazimierz Nycz, Abp Stanisław Gądecki, Abp Wojciech Polak, prymas Polski, Marszałkowie Sejmu i Senatu oraz Pani Premier Beata Szydło. 

źródło: diecezja.pl, episkopat.pl

JU

Ledwie tydzień temu, czyli 21 stycznia 2017r., Papież Franciszek podczas uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Laterańskiej, dokonał zamknięcia Jubileuszu 800-lecia istnienia Zakonu Dominikanów. 

800lecie dominikanieźródło:wroclaw.dominikanie.plZakon Braci Kaznodziejów, założony przez św. Dominika Guzmána w Hiszpanii, został oficjalnie zatwierdzony 22 grudnia 1216 roku przez Papieża Honoriusza III. Miesiąc później tj. 21 stycznia 1217 roku, ten sam papież obdarzył braci tytułem kaznodziejów, jednocześnie zachęcając ich, by z mocą głosili słowo Boże, nie lękając się prześladowań.

W Polsce Dominikanie pojawili się na początku XIII w. za sprawą św. Jacka, który wraz ze swoimi towarzyszami założył na ziemiach polskich pierwszą dominikańską prowincję. 

Obecnie polska prowincja liczy 13 konwentów i 5 domów zakonnych. Należy do niej ok.450 zakonników, w tym ok. 100 braci jeszcze studiujących. 

Co ciekawe, oprawę śpiewu podczas liturgii przygotowała schola Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego z Krakowa, a na organach zagrał Henryk Krawczyk, organista krakowskiego klasztoru dominikanów. Warto też wspomnieć, że podczas uroczystości został użyty formularz Mszy Świętej o św. Dominku, powstały prawdopodobnie z okazji jego kanonizacji w 1234.

W czasie kazania Papież Franciszek podziękował Zakonowi za dotychczasową działalność i ogrom pracy jaki wkładają w swoją misję. Podkreślił także, że zakończenie tego Jubileuszu ma być błogosławieństwem na kolejne 800 lat głoszenia Słowa Bożego i rozwijania zakonu dominikańskiego. 

Żródło: dominikanie.pl, liturgia.dominikanie.pl

JU